Metos Underhåll ser till att ditt professionella kök är funktionsdugligt

Metos Underhåll hjälper med alla underhållsåtgärder runt om i Finland. Målet är att se till att ditt professionella kök fungerar utan driftstopp och att köksutrustningen håller hela livscykeln ut.

Utrustning för professionella kök skaffas med tanken att den ska användas i många år, till och med i decennier. Därför är fungerande underhållstjänster ett av de viktigaste beslutskriterierna. Med hjälp av sakkunnigt och regelbundet underhåll av det professionella köket säkerställer man att utrustningen fungerar som den ska, och inte har slitage eller ansamlingar som ökar utrustningens förbrukning. Med hjälp av regelbundet underhåll sparar man också i energi- och vattenförbrukningen. Underhåll och god tillgång till reservdelar förlänger utrustningens livscykel och minskar miljöbelastningen som uppstår då ny utrustning tillverkas. Det viktigaste målet är att se till att det professionella köket kan fortsätta fungera.

Via Metos underhåll får du hjälp av de främsta experterna. Våra yrkeskunniga underhållsmontörer utgör kärnan i vår service.

 

Beställning av underhåll och servicecentret

Vi har gjort det lätt för dig att få kontakt med underhållet. Du kan ringa det lokala numret. Samtalet går till Metos för underhåll, där vår expert hjälper dig med beställning av underhåll och andra underhållsfrågor. Du kan också beställa underhåll via beställningsformuläret eller per e-post.

Stockholm
service.stockholm@metos.se

Göteborg
service.goteborg@metos.se

Malmö
service.malmo@metos.se

Övriga landet
service.stockholm@metos.se

Beställ Metos-underhåll eller reservdelar

Vi tar hand om ditt kök. Beställ underhåll genom att fylla i formuläret, eller genom att ringa våra servicenummer:

Stockholm, tel. 08-775 8598 
Göteborg, tel. 031-707 7510
Malmö, tel. 040-680 1531
Övriga landet, tel. 020-479 823
Skicka e-post
Beställ underhåll på formuläret

Det lokala serviceteamet hjälper var i Finland du än är

Vi finns nära dig oavsett var i Finland du är. Målet med vårt landsomfattande underhållsnätverk är att betjäna så flexibelt och smidigt som möjligt, oberoende av region och ort.

Därför har vi i Finland nio serviceområden, 23 underhållsställen, 18 certifierade servicefirmor och över 100 utbildade och kunniga underhållsmontörer. Lokal service och specialisering på professionell köksutrustning är stöttepelarna för Metos-underhållet. Ett täckande servicenätverk av egna underhållsställen och underhållsmontörernas gedigna yrkesskicklighet garanterar att du får snabb service och inte betalar extra. För att komplettera våra egna resurser anlitar vi utvalda servicefirmor som verkar under Metos arbetsledning och i enlighet med våra förutsättningar och krav. Metos lokala servicechef svarar för kundkontakterna i området och för att anvisa underhållsresurser.

För att se till att ha reservdelar till hands finns det lokala lager i sju serviceområden i proportion till utrustningsbasen. Dessutom har varje underhållsmontör de vanligaste reservdelarna på lager i bilen. Vårt stora centrallager med över 15 000 reservdelar finns i Kervo. Snabb transport möjliggör att reservdelarna är framme var som helst i Finland följande vardag.

”Utrustningen har skaffats för att vara produktiv, och därför gäller det att se till att apparaterna är funktionsdugliga.”
-Timo Lehikoinen, servicechef för underhållet 

Regelbundet underhåll och reparationsunderhåll

Metos Underhåll reparerar inte endast professionell köksutrustning, utan ser också till att utrustningen underhålls redan under garantitiden. Regelbundet underhåll innebär att utrustningen underhålls förebyggande. På så sätt säkerställs att utrustningen fungerar smidigt i det dagliga arbetet i köket. Regelbundet underhåll eliminerar inte helt behovet av reparationer, men minskar det avsevärt och håller utrustningen i gott skick. 

Regelbundet underhåll ser till att verksamheten i ditt kök rullar på. Det regelbundna underhållet gör att driftskostnaderna för ditt kök är stabilare och mer hanterliga. Samtidigt minskar risken för oförutsedda produktionsavbrott och kostnaderna de medför. Tack vare det regelbundna underhållet kan man också följa de faktiska driftskostnaderna för utrustningen och utifrån kostnaderna kan man fastställa optimala bytesintervall.

Underhållet ska vara förebyggande – utrustningen i ditt kök kontrolleras på bestämda tider. Samtidigt går vi igenom att apparaterna fungerar och byter ut slitna delar och delar som behöver underhåll. Dessutom identifierar vi kritisk utrustning i ditt kök och avtalar om en underhållstidtabell. Underhållsintervallet beror på hur utrustningen används och varierar från apparat till apparat. 

Service-id är nyckeln till uppgifter om utrustningen 

Med hjälp av service-id som klistras på utrustningen känner man till apparatens märke, modell och typ, det ursprungliga serienumret, tillverkningstidpunkten, installationstidpunkten, garantitiden och underhålls- och reparationshistoria, till exempel regelbundet underhåll och kostnader. Utrustningsregistreringen placeras alltid på ett synligt ställe för att det ska vara så lätt som möjligt att hämta information om utrustningen. Då kan du få exakt och snabb service. Registret upprätthålls kontinuerligt och uppdateras i samband med nya leveranser. Uppgifterna om utrustningen sparas i underhållsregistret i 10 år. 

För varje underhållsåtgärd vi utför registreras den tekniska rapporten och kostnaderna i vårt informationssystem. Den utrustningsspecifika underhållshistorien och kostnadsuppföljningen kan enkelt hämtas till exempel som grundläggande information inför ett årligt uppföljningsmöte.

Våra experter i din tjänst

Who is

Who is

kundcenter
08-775 8585
offert@metos.se

Who is2

Who is 2

kundcenter
08-775 8585
offert@metos.se

Kvaliteten på underhållet

Det är viktigt för oss att du får högklassigt underhåll. Den viktigaste kvalitetsfaktorn för reparationsservice av professionell köksutrustning är att tjänsten är snabb och att det finns tillgång till teknisk support, träning och pålitliga leverantörer. Metos underhåll har som mål att sköta uppdragen så att allt blir gjort på en gång. För att kunna nå det här målet har vi lager med reservdelar på våra lokala verksamhetsställen i proportion till utrustningsbasen. Vi utbildar också årligen underhållsmontörer i vårt träningscenter i Kervo. 
Man kan utgå ifrån att regelbundet underhåll blir förmånligare än nödreparationer.