Metos produkturval i hög kvalitet 

I Metos produkturval ingår våra egna apparater för professionella kök, tillverkade i fabriker i Finland av högsta kvalitet – till exempel världens bästa grytor. Dessutom omfattar vårt produkturval marknadsledande internationella och högt ansedda varumärken och högkvalitativ professionell köksutrustning av noggrant utvalda partner.

Att Metos har ett så stort produkturval beror delvis på vår över hundraåriga historia. Vissa apparater i vårt urval – till exempel de prestigefyllda diskmaskinerna för professionella kök av Wexiödisk – har från början varit våra egna produkter som sedermera har utvecklats till egna varumärken på marknaden. 

Vi har en lång historia också med ett stort antal toppmärken för professionella kök. Bland annat Hällde har varit vår partner i ett halvt sekel, och Rationals ugnar som är kända och respekterade runt om i världen har varit exklusiva för Metos sedan början.  
 
 

Andra tillverkares produkter i Metos urval 


Vilka nya apparater som väljs in i vårt sortiment bygger på vårt kunnande och våra uppfattningar, utifrån fenomen och trender i branschen samt kundernas behov. Marknadsundersökning är en av de viktigaste uppgifterna för våra yrkeskunniga produktchefer. I det här arbetet beaktas bland annat omgivningens och branschens utveckling, hållbarhet, vårt mål att alltid ligga i framkant av utvecklingen och vårt uppdrag att hjälpa våra kunder att lyckas.

Vi tar in produkter av andra tillverkare i vårt urval endast utifrån noggrann avvägning. Innan ett nytt varumärke blir en del av Metos produkturval går det igenom en omsorgsfull urvalsprocess. Produkten måste uppfylla exakta kriterier. 

”Alla produkter måste testas omsorgsfullt för att de ska kunna godkännas som en del av Metos högkvalitativa urval. Vi är mycket kritiska – utrustningen måste vara kapabel till det vi utlovar.” 
– Teknisk chef Kari Willman 

Metos logo på utrustningen är ett löfte om kvalitet


Innan vi tar in produkter av andra tillverkare i vårt sortiment går utrustningen igenom en noggrann testning. Vi utreder produkternas bakgrund omsorgsfullt och skaffar dokumentation om dem – till exempel underhåll, bruksanvisningar, dokument om reservdelar och tekniska uppgifter – för inspektion. 

Vårt eget Technical Support Center kontrollerar utrustningen med största noggrannhet och utför detaljerade tekniska tester för att fastställa utrustningens driftssäkerhet och kapacitet. Testningen av driftssäkerheten utreder till exempel den elektrotekniska och mekaniska driftssäkerheten. Vid kapacitetstestningen kontrolleras faktiska förbrukningsdata och säkerställs att utrustningen har den kapacitet som anges. Över testningarna upprättas inspektionsprotokoll som man går igenom med leverantören. Hela testprocessen kan ibland vara mycket lång, innan produkten till slut godkänns av Metos och kan tas in.

Metos tekniska kunnande är av toppkvalitet, och våra tekniska guider används och efterfrågas i många av branschens expertforum.

Ibland utför vi också driftstestning på utrustning i en så äkta miljö som möjligt. Då tillreds vissa produkter med utrustningen och vi får jämförelseuppgifter till exempel om gräddningstider. Vi kan också mäta till exempel utrustningens energiförbrukning. Ibland levereras utrustning även till kunden för testning. Då kan vi utföra utmattningsprovning på utrustningen. En testplats är också vår egen restaurang Maku i Metos Center. 

Vi bedömer inte endast utrustningen och dess tekniska egenskaper, utan också leverantörerna. Om leverantören själv gör ett gott arbete med kvalitetssäkringen, påverkar det urvalsprocessen. Leverantörernas värderingar och hållbarhetsbedömning hör till våra viktigaste bedömningskriterier. Vi utreder dem med hjälp av en undersökning om hållbarhet för leverantörerna. 

 
 

När du köper Metos-utrustning, köper du ett komplett servicepaket


När du köper professionell köksutrustning av Metos, köper du inte bara en apparat. Utrustning du skaffar hos Metos har genomgått en omsorgsfull teknisk inspektion. För utrustningen ingår dessutom reservdelstjänst, teknisk support, installationstjänst, träning i användning och andra skräddarsydda träningar enligt kundens behov, till exempel kring utrustningens energieffektivitet. Du får naturligtvis också andra livscykeltjänster för utrustningen – regelbundet underhåll och reparationsunderhåll samt till slut återvinning. 

All utrustning Metos säljer får också minst ett års garanti. 

När du köper utrustning hos Metos får du med andra ord alltid mycket mer än bara en apparat. Du får kunnandet i en hel organisation.

Metos egen produktion 


Metos har en egen fabrik i Kervo och en möbelfabrik i Sorsakoski. Vår egen produktion omfattar bland annat världens bästa grytor och tillbehör till dem samt möbler för professionella kök. Produktutvecklingen och testningen av Metos egen produktion sker i Finland, med spetskompetens och yrkesstolthet som samlats i bagaget i över hundra års tid. 
Vi tillhandahåller skräddarsydda paket så att helheten fungerar och är bra för kunden.

Metos WD - diskmaskiner av hög kvalitet från Wexiödisk


Wexiödisk var ursprungligen en affärsenhet inom Metos-gruppen med fokus på design, tillverkning och marknadsföring av diskmaskinslösningar för professionella kök. I och med företagens gemensamma historia har de också arbetat tillsammans med produktionen av diskmaskinslösningar och utvecklingen av utrustningen. Wexiödisk som ligger i Växjö i Sverige är i dag Nordens största företag inom sin bransch. Det 1972 grundade företaget är insatt i hantering av livscykelkostnaderna för diskning och har lyckats ta fram ett flertal lösningar som har bidragit till att minska förbrukningen av vatten, energi och tvättmedel i professionella kök. Det finns två försäljningskanaler för Wexiödisks diskmaskinslösningar. Maskinerna säljs både genom Metos egna försäljningsenheter och genom importörer runt om i världen.
 
 

Utrustning av Ali Groups tillverkare genom oss 


Vi är en del av världens största Ali Group-koncern och därmed kan vi också behändigt erbjuda våra kunder varumärken som Ali Group äger. All utrustning i vårt urval genomgår samma godkännandeprocess.

I samarbete med bl.a.: