Metos som arbetsgivare 

Det är viktigt för oss att arbetstagarupplevelsen är god och vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet i samarbete med våra anställda.  

En god arbetstagarupplevelse är ett resultat av omfattande introduktion i arbetet, meningsfulla arbetsuppgifter, en god atmosfär på arbetsplatsen, att hjälpa varandra, gott ledarskap och att alla är en del av arbetsgemenskapen – precis de saker vi alla önskar av vår arbetsplats. Det är mycket viktigt för oss att säkerställa en god trivsel och trygghet i arbetet. Vårt mål är nämligen en hälsosam, säker och trygg arbetsmiljö – en välfungerande arbetsgemenskap där alla trivs. De anställda på Metos trivs i allmänhet länge hos oss. I genomsnitt varar en anställning 12 år. 
 
Läs mer om möjligheter till praktik, examensarbete  och sommarjobb på våra verksamhetsställen.

ETT ARBETE DU TRIVS MED

Det är viktigt för oss att utveckla arbetet så det löper smidigt. Vi har trevligt på jobbet för att vår arbetsgemenskap är öppen, vi hjälper varandra framåt i arbetet och vi är vänliga mot varandra.

FRITIDSMÖJLIGHETER

På fritiden kan du delta i hobbyklubbar, utnyttja motions- och kulturförmåner och använda semesterstugor.

VI KOMMER IHÅG DE ANSTÄLLDA

Vi kommer ihåg långa yrkeskarriärer och glada stunder i livet, till exempel tillökning i familjen, med gratulationer och gåvor.

UTVECKLAS I ARBETET

Utvecklas till en expert inom den professionella köksbranschen. Genom mångsidiga uppgifter och projekt kan du utveckla din kompetens.

FRISKVÅRD TILLSAMMANS

Enheterna ordnar gemensamma friskvårdsdagar. Då lägger vi arbetet åt sidan för en stund och njuter av att umgås.

”Det finns en otrolig vi-anda här på Metos. Jag har precis börjat på företaget och det är trevligt att alla vill hjälpa mig att lära mig allt nytt och försöker stöda om jag har problem, trots att de själva har mycket att göra. Metos är också ett välkänt varumärke i HoReCa-branschen och därför har det gått utmärkt att kommunicera med kunderna. Umgänget med kunderna utstrålar en ömsesidig respekt och att vi arbetar för samma mål.”


– Ville, regionchef

Likvärdighet och jämställdhet


Vi vill vara en arbetsplats där varje medarbetare känner sig uppskattad och hörd – oavsett ålder, kön, nationalitet eller annan bakgrund. Vi tror på att olikheter är en resurs och en viktig del av en framgångsrik organisation. 

Det finns en arbetsgrupp hos oss som verkar för att främja jämställdhet, likvärdighet och mångfald. Vi vill utveckla verksamhetssätten och kulturen på vår arbetsplats samt styra praxis så att de svarar på de anställdas behov nu och i framtiden. 

 

Vårt mål är att arbetstagarupplevelsen ständigt ska vara bättre


Vi vill att vår verksamhet ständigt ska utvecklas och vi kan erbjuda våra anställda goda förutsättningar för arbetet. Vi följer regelbundet upp arbetstagarupplevelsen med hjälp av en personalundersökning som vår samarbetspartner producerar. Målet med undersökningen är att få ärlig och värdefull information från de anställda om vad som går bra och vad som kan förbättras. Vi utnyttjar responsen för att utveckla vår verksamhet genom utvecklingsåtgärder såväl på företags- som enhetsnivå och vi följer upp åtgärderna i det dagliga arbetet. Dessutom ber vi om respons av nya medarbetare i det inledande skedet av anställningsförhållandet och vi har avgångssamtal när anställningen avslutas.

Vi ser också till att vår fysiska arbetsmiljö är trygg och ergonomisk och vi utvecklar ständigt vår digitala verksamhet. 

Ett unikt expertnätverk


I takt med att vi har utvecklat tjänster för det professionella kökets hela livscykel och vår egen tillverkning av utrustning, har vi samtidigt skapat ett unikt expertnätverk. Det krävs mångsidig kompetens för att satsa långsiktigt på den egna produktutvecklingen, tillverkningen och olika tjänster inom branschen. Kompetens är därför en av våra värderingar. 

Digitalisering, automation, artificiell intelligens och annan teknisk utveckling påverkar också utvecklingen inom den professionella köksbranschen. De här sakerna utmanar oss att ständigt utveckla vår kompetens som föregångare inom branschen. Vi vill att våra arbetskamrater ska vara människor som vill samarbeta, som är intresserade av den professionella köksbranschen och som har en kundorienterad attityd.

Vi är en del av Ansvarsfull arbetsplats-gemenskapen. För oss innebär det att vi undertecknar principerna för ett ansvarsfullt arbetsgivarskap och binder oss till att bära ansvar genom att ständigt utveckla våra arbetssätt i en mer ansvarsfull riktning. Det betyder att vi lär av andra, uppmuntrar genom exempel och påverkar genom handlingar. Vi vill att alla våra experter med stolthet ska kunna säga att de arbetar på en ansvarsfull arbetsplats. 

 

Mångsidiga arbetsuppgifter


Tack vare sitt breda verksamhetsfält erbjuder Metos mångsidiga arbetsuppgifter från planering till montering, försäljning, underhåll, lager och olika kontorsuppgifter. Vi vill att vår gemenskap ska vara öppen och ständigt lära sig.

Hur är det att arbeta hos oss? Läs våra anställdas erfarenheter nedan.

"Jag gillar att vi har flexibel arbetstid och frihet i arbetet. Jag tycker det råder en otroligt bra anda här på Metos, man hälsar på arbetskamraterna och alla är vänliga mot varandra."

– Anne, logistikanställd

”Jag anser att Metos är ett stabilt företag där saker och ting sköts bra. Jag uppskattar också att företaget beaktar de anställda och deras förmåner på ett utmärkt sätt. ”

–Admiro, svetsare

"Jag gillar särskilt att det finns goda möjligheter att avancera och vidareutbilda sig här. Företaget stöder och uppmuntrar om man vill vidareutbilda sig eller är intresserad av mer utmanande uppgifter. Jag vill också nämna flexibla arbetstider och uppmuntrande kolleger som man kan vara helt sig själv med."

– Anna-Kaisa, arbetsledare

Lediga jobb


Här hittar du lediga jobb. Du kan också lämna en öppen ansökan.
Metos har i hundra års tid hjälpt professionella kök.