Sushiutrustning

All utrustning ett professionellt kök behöver för att tillreda sushi! Sushirobotar, makirollers, nigirirollers och andra tillbehör för tillredning av sushi. Med hjälp av vår sushiutrustning kan du öka automatiseringsgraden i takt med att din försäljning ökar. Det är också möjligt att beakta behoven hos produktionsenheter av olika storlek och begränsningar som anskaffningsbudgetar medför. Största delen av utrustningen för sushitillredning finns att få som en helautomatisk och en halvautomatisk version.

Filtrera efter
Inga fasetter hittades.